HİDROLİK BETON KESİM İŞLEMİ

Daha çok küçük çaplı kesme işlemleri için hidrolik raylı testere ile yapılan hidrolik kesim,  çoğu zaman beton yapılarda ve döşemeler üzerinde gerçekleşmektedir. Hidrolik kesme makinesi uzaktan kumandalı olup çoğu zaman insan eli değmeden işlem yapılmasına olanak vermektedir. Demir donatılı veya donatısız olan betonarme yapılarda hatasız ve hasarsız bir kesme işlemi gerçekleştiren hidrolik kesiciler, sulu ve raylı çalışan bir sisteme sahiptirler.

Kesicinin fonksiyonu, özel olarak tasarlanmış bir ray üzerinde hareket eden kesici bir üniteye bağlanmış testereden ibarettir. Bu hareket ile küçük çaplı ve derinliği fazla olmayan alanlarda, sulu olarak kesimler yapılmakta ve buna da hidrolik kesim denilmektedir. Bazı modelleri elektrikli olan hidrolik kesiciler, yatay, düşey ve dikey yönlerde kesimler yapabilmektedirler.  Daha ziyade proje değişikliği yapılmışsa, tadilat söz konusu ise veya açılması unutulan kapı veya pencere olmuşsa bu gibi hataların telafisinde kullanılırlar. Ayrıca kapı, pencere, asansör boşluğu oluşturma gibi delik açma işlemleri için bu kesicilerden faydalanılır.

Zamandan ekonomi sağlayan hidrolik kesiciler, sorunun kısa sürede ve hızlı bir biçimde çözülmesinde etkendirler. Delik açılacak ya da kesilecek alanda yüzeyin zarar görmesine engel olduklarından hatalı işlemler için tercih edilen yöntem hidrolik kesim olmaktadır. Düz yüzeyde kesim yapıldığı için de herhangi bir düzeltmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Beton kalınlığının 100 cm kadar oluğu yüzeylerde kesme işlemine olanak tanıyan hidrolik kesiciler, rayların monte edildiği yöne paralel kesimler yapmaktadır.