İnşaat çalışmalarında beton kesme işlemlerinde kesim yapılacak bölgeye en uygun olan teknik belirlenerek yine en uygun kesme makineleri seçilmekte ve kesme işlemi uygulanmaktadır. Mesela asfalt tamiri ya da kesiminde el makinesi kullanarak beton kesme işleminin yapılması mümkün değildir çünkü el kesme makinesi ile kesilebilecek derinliğe inilemez ve düzgün bir kesim yapılamaz. Bu sebeple de asfalt onarımı ya da kesimlerinde karot makinelerin kullanımı en doğru seçenektir.

Beton Kesme

Proje değişiklikleri, bahçe duvarlarının yıkımı çalışmaları, bina yıkımları, mimari değişimler, asfalt tamir ve kesimleri, kolon kesimi, kiriş kesimi, derz kesimi vs. gibi tüm beton kesme işlemlerinde kullanımı en uygun olan araçlar belirlenerek kesim çalışmaları planlanmakta ve uygulanmaktadır. Kullanılacak tekniği betonun yapısı belirlerken, tekniğin belirlenmesi ile de kullanılacak olan araç ve gereçler belirlenmektedir. Yapının kalınlık ve inceliği, konumu, dik ya da yatay oluşu, demir donatlı olup olmadığı, betonun eski veya yeniliği vs. gibi özelliklere bağlı olarak kesim teknikleri belirlenir ve hemen ardından da araç-gereç seçimi yapılmaktadır.

Daha çok inşaat sektöründe kullanılan beton kesme makineleri; asfalt ve beton gibi sert zeminler üzerinde uygulanmakta olup öbekleşmiş olan beton yığınlarının kolayca kesilmesini sağlamakta, uygulama sırasında da çamur veya toz gibi faktörlerle karşılaşma olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Kullanımının kolay olması ve elde edilecek verimin yüksek olmasına bağlı olarak yapıların yenilenmesi esnasında işlemleri sırasında beton kesme makinelerinin kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır.

BETON KESİCİ

Mimari değişikliklerde ve proje değişikliklerinde başvurulan beton kesme işlemlerinde, farklı özelikteki beton kesici kullanılmaktadır. Hidrolik kesim, derz kesim, halatla kesim ve el kesme makinesi ile kesim olmak üzere farklı kesim araçları ile beton kesme işlemleri yapılmaktadır ancak bu araçlarla kısa mesafelerdeki, fazla derin olmayan kesimler yapılmaktadır. Derinliği fazla olan alanlarda ise karot kesim yapılmaktadır.

Hidrolik kesim makinesi, yatay ve dikey alanlarda beton kesiminde kullanılan raylı bir sistem olup daha çok düz kesimler için kullanılmaktadır. Bina duvarı kesimi, bahçe duvarı kesimi, parapet kesim gibi kesimlerde kullanılan bu araç, daha çok kaliteli kesimler yapılırken kullanılmaktadır. Bir diğer beton kesici derz kesme makinesi, inşaat ve asfaltlarda gerilmeleri azaltmak için oluşturulan derzlerin kesiminde kullanılmaktadır. Benzinli, dizel ve elektrikli olabilen bu araçlar, sadece yatay alanların kesiminde kullanılmaktadır. Kullanımı ustalık isteyen bu araç asfalt onarımı, su kanalı açma, asfalt kesme ve 50 cm derinliğe kadar beton kesme gibi işlemler için kullanılmaktadır.

Kesimin derinliği 50 cm den fazla ise bu kez beton kesici özelliği değişmektedir. Bu tür derin alanların kesiminde kullanılan beton kesici halatlı kesim makinesi, adından da anlaşılacağı üzere halat ile kesim yapan bir araçtır. Çok kalın betonların kesiminde kullanılan araç, kolon kesimlerinde özellikle çok faydalı olmaktadır. El kesme makinesi ufak çaplı olup daha çok yardımcı makine sıfatındadır ve elle taşınıp yine elle kesim yaparken kullanılmaktadır.