Karot

Karot İle Beton Delme

Beton Delme İçin Karot Makinesi

Beton oldukça sert yapısı nedeni ile işlem yapma imkanını kısıtlayabilir. Bu nedenle işlem yapmak için üretilen makine ile işlemler daha rahat bir şekilde yapılabilir. Delme işlemi ile beton üzerinde istenilen boyutlarda yuvarlak delikler açılabilir. Özellikle yapılarda açılması gereken delikler beton üzerinde açılması için karot ile beton delme işlemi yapılarak istenilen boyutlarda delikler yüzeye zarar verilmeden pürüzsüz bir şekilde açılabilir. Betonun kalınlığına göre makine ile delme işlemi yapılabilir.

Özellikle kalın dökülen betonlarda yapılacak olan delme işlemi daha zorlayıcı olacaktır. Bu durumda karot ile beton delme işlemi kolayca yapılarak kullanım için açılacak olan delikler açılarak hazırlanabilir. Pek çok farklı alanda dökülen betonun delinerek yuvarlak şekilde boşluklara sahip olması için kalınlığına göre bütün betonun delinmesi gerekir. Bu işlemin yapılması için karot makinesi ile beton üzerine uygulama yapılarak delme aparatı ile istenilen boyutlarda delikler açılabilir.

Karot İle Beton Delme İşlemi

Beton üzerinde delme işlemi makine ile farklı boyutlarda yapılabilir. İhtiyaca göre ayarlanacak olan karot ile beton delme işlemi kısa süre içinde tamamlanır. İşlem sırasında makinenin özelliklerine göre farklı kullanım şekillerinde işlem yapılabilir. Betonun delinmesi ile kapatılan alanlarda farklı boyutlarda delikler açılarak su veya hava girişi sağlanabilir. Beton kullanımı sonrasında kuruyan betonun işlem görmesi oldukça zorlayıcı olduğundan makine buna uygun şekilde üretilerek istenilen etkinin alınması sağlanmaktadır.

Beton Derz Kesimi

Derzler beton zeminlerin sürekliliğini sağlayan aralıklardır ve çok tabakalı döşemelerde aralara yerleştirilmiş çatlakları ifade etmektedir. İnşaatı kolaylaştırmak ve çatlamalara yol açacak gerilimleri azalmak amacı ile döşemelere yerleştirilmektedirler. Zeminin çeşitli plaklara bölünüp aralara konulan çatlaklar yapım derzleridir ve bu derzler donatsı az ya da hiç olmayan alanlarda gerilmeleri azaltmaktadır. Asma döşemelerin çoğunda bulunurlar ve sorunsuz olmaları için işçiliğin çok iyi ve kaliteli olması gerekmektedir. Derzlerin olduğu alanlarda tekerlekli araç geçmesi gerilmeleri artırarak yapımda sorun yaşatabilmektedir. Beton derz kesimi belli bir deneyim ve profesyonellik gerektirmektedir.

Beton Derz Kesim İşlemi Sonrasında Yapılması Gerekenler

Demir donatılı ve donatısız alanların beton yüzeylerden çıkarılması, tamiratı gibi yapı değişiklikleri beton derz kesimi ile yapılmaktadır ve kesim sırasında beton yapının tümünün zarar görmesi söz konusu değildir. Bu nedenle de daha sonradan bir düzeltme işlemi gerekmemektedir. Derz işlemleri ancak 40 cm derinliğe kadar yapılabilmektedir ki 40 cm den fazla derinliklerde karot ile kesimler yapılmaktadır.

Beton derz kesimi işlemleri asfalt kesim ve tamiratları, merdiven boşlukları, havalandırma boşlukları, şayt açılımları, inşaat derzleri, diletasyon derzleri, kontrol derzleri, yağmurluk ve su kanalları vs. gibi işlemler sırasında kullanılmaktadır. Farklı zamanlarda dökülmüş olan döşemeleri birbirinden ayırmada kullanılan bu yöntem, betonun sertleşmesinden sonra yanındaki plağın betona dökülmesi ile oluşmaktadır. Asıl amaç döşeme yapımını kolaylaştırmaktır ama bunların gerilmeyi azaltıcı özellikleri de bulunmaktadır.

Karotla Delik Açma

Karot delme işlemleri ile 16 mm-500 mm arasındaki oranlarda beton delme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. İstenildiği takdirde 10 m kadar karotla delik açma sağlanabilmekte ve şemalar oluşturularak betonun tam ortasına delikler açılabilmektedir. Kesme işleminin yapılamayacağı durumlarda başvurulan karot yöntemi karot makineleri ile ve bu makineleri kullanan deneyimli bir karotcu ile gerçekleştirilmektedir. Karot mekineleri farklı modellerde tasarlanmaktadır, ayrıca her modelin kullanımı belli bir tecrübe ve ustalık istemektedir.

Karot İle Delik Açma İşlemi

Karot makineleri ile yapılan delme işlemlerinde daha çok karotla delik açma işlemleri tesisat delikleri, küçük ebatlı delikler ve numune alma işlemleri için yapılmaktadır. Numune işlemlerinde, karot delme işlemlerinde öncelikle delme yapılacak olan yapılardan örnek alınarak beton testi yapılmaktadır. Betonun kalitesini ve hasar derecesini belirlemek amacıyla karot makineleriyle alınacak olan bu örnekler daha sonra laboratuar ortamında teste tabi tutulmaktadır.

Düşey ya da yatay olarak yapılan delme işlemlerinde makineler hasarsız ve titreşimsiz çalışmaktadır. Sulu çalışan karot makineleri hem 4m derinliğe kadar işlem yapabilmekte hem de sulu olduklarından geride kalıntı bırakmadan temiz işlemler yapmaktadır. Karotla delik açma işlemleri ayrıca sanayi tipi makinelerin sabitlenmesinde, tesisatlarda, çelik binaların ankrajlarında, numune almada, 3 metre aralığı olan yapıların arasına girilerek delik açmada, mermer ve kaya delme vs. gibi çok çeşitli alanlarda kullanılan karot makineleri, kullanıcısının elinde daha da çok iş görmektedir.